Tots el xecs disponibles

Condicions d’ús:

 1. Els “Xecs Comerç” s’han de comprar a través de la plataforma de venda en línia en col·laboració amb Caixa Ontinyent. La compra s’ha d’efectuar necessàriament amb targeta bancària.
 2. La compra dels Xecs està limitada als majors d’edat (majors de 18 anys) i empadronats en el municipi de Gandia (almenys des del 30 d’abril de 2022).
 3. Cada persona podrà adquirir xecs de 10 i 20 € fins a sumar com a màxim 80 € de valor en els comerços. Aquests xecs de 10 i 20 € tindran un cost per a l’usuari de la meitat del seu valor, és a dir, 5 i 10 € respectivament (l’Ajuntament de Gandia corre amb l’altra meitat). El mínim que es pot adquirir és un Xec de 10 € (5 € de cost per a l’usuari). El màxim que es pot adquirir són 8 Xecs de 10 € (40 € de cost per a l’usuari) o les combinacions dels dos tipus de Xecs fins a aplegar al màxim de 80 € de valor.
 4. Els Xecs deuran mostrar-se al comerciant al moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com al mateix dispositiu mòbil del client. Serà imprescindible presentar el DNI del client a l’hora de formalitzar la compra en un comerç.
 5. Els Xecs es podran utilitzar per a la compra de béns o serveis de valor igual o superior a la suma del valor nominal dels Xecs utilitzats en aquesta compra. Igualment, podran combinar-se diversos xecs en una mateixa compra sempre que es complisca la condició anterior. En cap cas es retornaran diners en efectiu ni en la compra ni en la possible devolució posterior del producte (vegeu Polítiques de Devolucions).
  - Exemple: Si es vol comprar un producte de 22 €, es podrà gastar un xec de 20 € i pagar la diferència de 2 €. Si es vol realitzar una compra de 40 €, es poden utilitzar dos xecs de 20 € o quatre xecs de 10 €.
 6. Els xecs adquirits podran utilitzar-se per a efectuar compres únicament en els establiments adherits a la campanya (consultar llistat d’establiments).
 7. El període d’adquisició i ús de xecs estarà limitat en 40 dies a contar des del dia d’inici de la campanya de compra. Els Xecs no utilitzats dintre de l’esmentat període no podran ser reemborsats ni podran utilitzar-se amb posterioritat.
 8. Polítiques de devolucions: No es realitzaran devolucions en diners en les compres efectuades amb Xecs. El consumidor que desitge realitzar una devolució, podrà intercanviar el seu producte per un/s d'igual o superior cost (pagant la diferència), o rebre un "vale" per l'import total de la devolució (sempre al mateix comerç on es va efectuar la compra amb el Xec). Aquesta condició d'ús no exonera el compliment de les polítiques de devolucions pròpies de cada comerç adherit a la iniciativa (productes no retornables, estat del producte, etc).
 9. Aquest xec té validesa per al seu bescanvi en els comerços fins al 30/06/2022.

Telèfon d’atenció per als comerços 962878390 en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 i de 16:30 a 19:30, o enviar un correu a xecsconsum@faesafor.com.

Telèfon d’incidències per a ciutadans: 960 662 150 en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 o per correu ajuda@soluntec.es.

#campanyaxecscomerçgandia

Campanya Xecs Consum Gandia

Comprova tots els comerços que s'han adherit a aquesta campanya i en els quals podràs consumir els xecs adquirits.